pravna lica

bankTC

Molimo Vas da pre uplate dostavite:

  • PIB – obavezan dokument

Dokumente nam mozete dostaviti na e-mail magicom(et)bluewin.ch ili magy(et)usa.com.

Horizontalfadebw

Predracun dostavljamo na zahtev

Placanje se vrsi u dinarima po srednjem kursu NBS na dan uplate

Cena za licenciranje (u dinarskoj protivvrednosti):

  • OFIX “Standard”   € 80.-
  • OFIX “Light”         €40.-
  • OFIX  “Rabat”        €160.-                                              Dnevni kurs NBS

Horizontalfadebw

Nakon prijema uplate program saljemo na E-mail. Racun ce biti poslat postom.

LICENCNI USLOVI – molimo procitajte pazljivo

Program je optimizovan za koriscenje pod MS ACCESS 2007 ili novijim. Autor ne snosi nikakvu pravnu niti materijalnu odgovornost usled eventualnog gubitka podataka, ili bilo koje druge stete materijalne I ne materijalne prirode, nastalih usled instalacije, ili koriscenja programa kao I posledica nastalih usled koriscenja programa “OFIX” pod ne registrovanom verzijom Microsoft OFFICE paketa Licenciranjem programa (placanjem iznosa) kupac potvrdjuje da je upoznat sa licencnim uslovima i da ih prihvata, kao i da je isprobao DEMO verziju i da je zadovoljan performansama I tehnickim mogucnostima programa te da program prihvata u trenutnom stanju aktuelne verzije, bez primedbi. Eventualne korekcije programa ili prilagodjavanje kupac moze da zahteva prilikom koriscenja “DEMO” verzije a pre licenciranja. Autor nije duzan vrsiti bilo kakve naknadne korekcije nakon licenciranja. Kupac je saglasan da mu se sve specificne korekcije programa koje trazi nakon licenciranja, dodatno fakturisu. Licencirani program nije moguce vratiti niti zameniti. Uocene tehnicke greske u programu autor ce besplatno ispraviti.

Ukoliko imate pitanja, mozete nas kontaktirati

Comments are closed.